Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av reglene om rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse

Den 1. april 2016 trådte de nye reglene om rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse i kraft.

Rett til medlemskap forutsetter nå en arbeidstid som utgjør minimum 20 prosent eller mer av full stilling.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no