- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Endring av offentlige gebyrsatser

For tiden er satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom kr. 1.935,-. Samtidig er det alminnelige tinglysingsgebyret (skjøte, hjemmelserklæring, erklæring/avtale, leiekontrakt mv. i fast eiendom) kr. 1 548,-. I stadsbudsjettet for 2013 har Regjeringen foreslått at begge disse gebyrene reduseres til et beløp stort kr. 1 060,-.

Videre er det besluttet å innføre gebyrsatser på kr. 200,- for notarialforretninger og kr. 1.000,- for vigsler i domstolene.

Endringen av disse gebyrene trer i kraft 1. januar 2013.

Advokat Andreas Larsen