Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av offentlige gebyrsatser

For tiden er satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom kr. 1.935,-. Samtidig er det alminnelige tinglysingsgebyret (skjøte, hjemmelserklæring, erklæring/avtale, leiekontrakt mv. i fast eiendom) kr. 1 548,-. I stadsbudsjettet for 2013 har Regjeringen foreslått at begge disse gebyrene reduseres til et beløp stort kr. 1 060,-.

Videre er det besluttet å innføre gebyrsatser på kr. 200,- for notarialforretninger og kr. 1.000,- for vigsler i domstolene.

Endringen av disse gebyrene trer i kraft 1. januar 2013.

Advokat Andreas Larsen

Andreas Larsen

Advokat

Tlf 976 51 201
andreas.larsen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no