Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av odelsloven

Fra 1. januar 2014 vil odelsloven § 8 (1) 1. pkt. bli endret ved at odelskretsen nå vil bli innskrenket.

Endringen innebærer at kun barn av tidligere eiere i odelsslekten, samt barn og barnebarn av selger kan løse eiendommen på odel. Dette innebærer at nevøer og nieser ikke lengre vil ha odelsrett.

Formålet med endringen er å begrense familiefeider og øke rekrutteringen til landbruket.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no