- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Endring av folketrygdens grunnbeløp

Det er besluttet økning i Folketrygdens grunnbeløp til kr. 85 245,-. Dette er en økning på kr. 3 123,- fra 2012 tilsvarende 3,8 %.

Endringen har virkning fra og med 1. mai 2013.