Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av Folketrygdens grunnbeløp

Den 1. mai 2016 ble Folketrygdens grunnbeløp fastsatt til kr. 92 576,00. Dette er en økning på 2,78 % sammenlignet med grunnbeløpet som ble fastsatt den 1. mai 2015.  

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no