- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Endring av Folketrygdens grunnbeløp

Det er besluttet økning i Folketrygdens grunnbeløp til kr. 88 370,-. Dette er en økning på kr. 3 125,- fra 2013 som igjen tilsvarer 3,67 %.

Endringen har virkning fra og med 1. mai 2014.