Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av Folketrygdens grunnbeløp

Det er besluttet økning i Folketrygdens grunnbeløp til kr. 88 370,-. Dette er en økning på kr. 3 125,- fra 2013 som igjen tilsvarer 3,67 %.

Endringen har virkning fra og med 1. mai 2014.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no