Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av ferieloven

Fra og med 1. juli 2014 har det skjedd enkelte viktige endringer i ferieloven.

For det første er det tidligere kravet til seks dagers arbeidsuførhet i ferieloven § 9 nr. 1 tatt bort. Arbeidstakere har nå rett til å få utsatt ferie uavhengig av antallet virkedager arbeidsuførheten har vart.

Videre skal all ferie som ikke er blitt avviklet i løpet av ferieåret grunnet sykdom nå, overføres til det påfølgende året, jf. ferieloven § 7 nr. 3 (2).

For det tredje er § 11 nr. 2 (2) nå opphevet slik at det ikke lengre vil være adgang til å utbetale feriepenger for ferie som verken er avviklet i løpet av ferieåret eller overført til det følgende ferieåret.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no