- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Elektronisk tinglysning

Regjeringen har i en nylig proposisjon fremsatt forslag om endringer i tinglysningsloven. Endringsforslaget er ment å skulle legge til rette for elektronisk tinglysning av rettsstiftelser i fast eiendom.

I proposisjonen er det lagt opp til et todelt system hvor både dagens løsning og elektronisk tinglysning skal virke side om side frem til teknologien muliggjør en fullstendig elektronisk løsning.