Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Elektronisk tinglysning

Regjeringen har i en nylig proposisjon fremsatt forslag om endringer i tinglysningsloven. Endringsforslaget er ment å skulle legge til rette for elektronisk tinglysning av rettsstiftelser i fast eiendom.

I proposisjonen er det lagt opp til et todelt system hvor både dagens løsning og elektronisk tinglysning skal virke side om side frem til teknologien muliggjør en fullstendig elektronisk løsning.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no