Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Dagpenger ved permittering

Arbeids- og velferdsdirektoratet lanserte 1. februar 2013 et nytt rundskriv som er ment å klargjøre gjeldende regelverk omkring inngivelse av dagpenger ved permittering.

Et sentralt punkt i de nye retningslinjene er at NAV ved søknad om dagpenger ved permittering skal legge stor vekt på de tilfeller hvor det foreligger enighet om at arbeidsgiver har gjort det som er mulig for å unngå permittering. Tilsvarende gjelder dersom årsaken til permittering ligger utenfor hva arbeidsgiver med rimelighet har mulighet til å påvirke. I slike tilfeller har Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemt at terskelen for inngivelse av dagpenger normalt sett skal være lavere.

Bakgrunnen for lanseringen av rundskrivet er blant annet å gi arbeidstakere større forutberegnelighet ved fremsettelse av eventuell søknad om dagpenger.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no