Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Dagpenger ved permittering

Høyesterett avsa den 31. mars 2014 en viktig dom angående retten til dagpenger ved permittering, jf. folketrygdloven § 4-7.

Spørsmålet i saken var om folketrygdloven § 4-7 gav rett til dagpenger ved permittering når permitteringen skyldes en markedsutvikling som ikke kunne karakteriseres som uventet. Høyesterett kom til at spørsmålet om markedsutviklingen ikke kunne avskjære muligheten for dagpenger. De ankende parter fikk derfor enstemmig medhold i anken.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no