- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Strafferett

Våre advokater har erfaring med ulike typer straffesaker, både som forsvarere og som bistandsadvokater. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand i forbindelse med anmeldelser, på etterforskningsstadiet og inntil saken er ferdig behandlet i siste instans.

Vi har bred prosedyreerfaring innenfor strafferett, både for privatpersoner og bedriftskunder. Som tiltalt i en straffesak har man normalt krav på at utgiftene til forsvarer dekkes av det offentlige. Også som fornærmet har man ofte krav på at det offentlige betaler kostnadene til advokat(bistandsadvokat). Vi bistår også med å fremme krav om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.