Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Strafferett

Våre advokater har erfaring med ulike typer straffesaker, både som forsvarere og som bistandsadvokater. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand i forbindelse med anmeldelser, på etterforskningsstadiet og inntil saken er ferdig behandlet i siste instans.

Vi har bred prosedyreerfaring innenfor strafferett, både for privatpersoner og bedriftskunder. Som tiltalt i en straffesak har man normalt krav på at utgiftene til forsvarer dekkes av det offentlige. Også som fornærmet har man ofte krav på at det offentlige betaler kostnadene til advokat (bistandsadvokat). Vi bistår også med å fremme krav om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Inger Klo

Advokat

Tlf 951 63 436
inger.klo@afc.no

Helen Jenssen

Advokat

Tlf 481 96 143
helen.jenssen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no