Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Seksjonering

OPPRETTELSE AV EIERSEKSJONSSAMEIE

Eierseksjonssameie har etter vært blitt en mer og mer vanlig organisasjonsform for fast eiendom. Ved siden av borettslag, er eierseksjonssameie en svært hensiktsmessig måte å organisere flere boenheter på. Eierseksjonssameie kan brukes både ved næringseiendommer så vel som ved private eiendommer.

For utbyggere vil organisering av eiendommen gjennom et eierseksjonssameie ofte medføre en verdiøkning på de enkelte boenhetene så vel som eiendomsmassen som sådan. Bakgrunnen for dette er at en seksjonseier vil ha eksklusiv eiendomsrett til et nærmere avgrenset areal i samsvar med eierbrøken. Samtidig vil en ha adgang til å gjennomføre finansiering av seksjonsarealet gjennom pantsettelse.

For beboere i avgrensede boenheter vil det samtidig være en fordel å ha et klart avgrenset område som andre beboere kan nektes adgang til. Nettopp dette er forskjellen til såkalt ordinære sameier etter sameieloven der de enkelte sameiere i utgangspunktet har rett til bruk av sameiegjenstanden som sådan i tråd med sin eierbrøk. Organisering gjennom eierseksjonssameie er derfor svært hensiktsmessig for personer som ønsker et ryddig eierskap sammenlignet med blant annet ordinære sameier.

For etablerte borettslag kan det også være hensiktsmessig med omdannelse til eierseksjonssameie dersom borettslaget er etablert og har en oversiktlig gjeldssituasjon. I slike tilfeller vil omdannelse til eierseksjoner nettopp kunne gjøre at inntektspotensialet til de enkelte enhetene maksimeres.

RESEKSJONERING

Et eierseksjonssameie har i utgangspunktet adgang til å gjennomføre reseksjonering av eiendommen som tidligere har blitt seksjonert. Følgelig vil en ikke være låst dersom behovet for endring av den opprinnelige seksjoneringen skulle oppstå.

Endringen består ofte i at en eller flere seksjoner utvides enten gjennom større tilleggsareal eller at fellesarealet reduseres. Innenfor rammene av eierseksjonsloven finnes det imidlertid svært mange varianter av reseksjonering.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no