Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Kjøpsrett

Kjøpsrett gjelder vanligvis rettsforholdet mellom privatpersoner eller næringsdrivende som inngår avtale om kjøp av løsøregjenstander. Våre advokater har god kompetanse og erfaring innenfor kjøpsrettens område og de praktiske problemstillinger som vil kunne oppstå.

Våre advokater vil blant annet kunne bistå gjennom utforming av kontraktsdokumenter og vi kan fungere som rådgivere ved inngåelse av et kjøp. Dette kan eksempelvis være kjøp av kjøp og salg av virksomheter, bil, båt, motorsykkel, eller lignende. Våre advokater har videre god faglig kompetanse til å bistå både forbrukere og næringsdrivende ved eventuelle kjøpsrettslige tvister som kan oppstå.

FORBRUKERKJØPSRETT

Forbrukerkjøpsrett regulerer dine rettigheter ved kjøp av varer hos næringsdrivende aktører. For disse sakene vil det være særlovgivningen som sammen med eventuell kontrakt danner grunnlaget i tilfelle mangler eller feil med kjøp.

I henhold til eksisterende regelverk har forbrukere et tilfredsstillende vern i tilfelle det skulle oppstå mangler ved ytelsen. Dette gjelder imidlertid ikke bare i forhold til forbrukerkjøpsloven. Som eksempel er dette vernet er kommet til uttrykk gjennom blant annet håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven.
Selv om rettsreglene gir forbrukeren god beskyttelse kan man ofte oppleve vanskeligheter med å vinne frem med sin rett. I den anledning vil våre advokater gi råd om hvordan man skal gå frem i den enkelte sak. I mange tilfeller vil man ofte måtte gå til rettslige skritt for vinne frem med sitt rettmessige krav. Våre advokater vil kunne bistå deg gjennom hele prosessen.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no