- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Helserett

Helseretten omfatter pasientrettigheter i vid forstand, som retten til å få helsehjelp, kravet om at behandlingen skal være forsvarlig, helsearbeidernes taushetsplikt, m.v. Rettigheter i medhold av pasientskadeloven som erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning ved feilbehandling og forsinket behandling.