Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Helserett

Helseretten omfatter pasientrettigheter i vid forstand, som retten til å få helsehjelp, kravet om at behandlingen skal være forsvarlig, helsearbeidernes taushetsplikt, mv. Rettigheter i medhold av pasientskadeloven som erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning ved feilbehandling og forsinket behandling.

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Inger Klo

Advokat

Tlf 951 63 436
inger.klo@afc.no

Helen Jenssen

Advokat

Tlf 481 96 143
helen.jenssen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no