Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Fast eiendom

Fast eiendom omfatter både grunn og bygning.

De som har rettigheter knyttet til fast eiendom vil være eierne, men også de som har bruksrett, rett til tomtefeste og leietakere. Dette kan være private, bedrifter, foreninger eller det offentlige.

Det er mange forskjellige problemstillinger angående fast eiendom.

Naboer kan bli uenige om grenselinja eller når nye bygg settes opp.

Seksjonseiere kan bli uenige seg i mellom og det samme gjelder utleier og leietaker.

Ved bygging av ny bygning er det ikke sjelden at det oppstår uenighet mellom byggherre og entreprenør. Når håndverkere gjør utbedringsarbeid eller endringer i en bygning, oppstår det ofte konflikter.

Også i forhold til det offentlige oppstår det ofte problem. Det kan f.eks. være kommunen som nekter en å sette opp ny garasje.

Ofte oppdager en kjøper mangler etter at han har overtatt en eiendom. Og det er ikke uvanlig at kjøper eller selger ikke er fornøyd med det arbeid som megleren har gjort.

Andre problemstillinger kan f. eks være rett til odelsløsning, hevdspørsmål, ekspropriasjon og jordskifte.

I mange av nevnte tilfeller ville det vært en fordel med kontrakt på forhånd. Vi bistår ved utarbeidelse av kontrakter der det er nødvendig.

Ofte vil klientenes forsikring delvis dekke omkostninger til advokathjelp i slike tilfeller. Dette undersøker vi alltid på vegne av klienten.

Advokatene på vårt kontor har solide kunnskaper på nevnte områder.

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Inger Klo

Advokat

Tlf 951 63 436
inger.klo@afc.no

Helen Jenssen

Advokat

Tlf 481 96 143
helen.jenssen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no