Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Entreprise

Våre advokater har god faglig og praktisk erfaring innenfor entrepriserett. Dette gjelder blant annet for rådgivning ved utarbeidelse av entreprisekontrakter. Ofte er det slik at entrepriseoppdrag blir utlyst på anbud. Våre advokater vil i den anledning kunne bistå i anbudsprosessen og ved utformingen av kontraktene for å sikre at klientens interesser blir ivaretatt ved utøvelsen av prosjektene.

Vi bistår også med rådgivning i forbindelse med utøvelse av det enkelte entrepriseoppdrag. Ofte vil det være en vesentlig fordel for både byggherre og entreprenør dersom advokat blir kontaktet før tvist oppstår. En slik fremgangsmåte kan både være kostnadsbesparende og i tillegg sørge for at partene kan opprettholde et profesjonelt forhold til hverandre for fremtidige prosjekter.

Dessverre er det slik at det av og til kan oppstå tvist mellom partene i entrepriseforhold. I slike tilfeller vil våre advokater bistå både med rådgivning og/eller tvisteløsning.

Vår kompetanse gjelder alle former for entreprise, herunder både totalentreprise og underentreprise.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uformell samtale for din sak.

Eli Øverås

Advokat

Tlf 934 80 803 eli.overas@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no