Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Kontordager i Vesterålen 11. og 12. oktober

Mandag 11. og 12. oktober vil Advokatfellesskapet Centrum ha kontordager i Vesterålen. Vi vil være tilgjengelig etter avtale både i Øksnes, Bø og på Sortland. Vi ønsker både nye og gamle klienter velkommen. Kort om oss: Advokatfellesskapet Centrum holder til … [+]

Ny advokat i Advokatfellesskapet Centrum AS

Advokat Inger Klo ble en del av Advokatfellesskapet Centrum AS 1. mars 2021. Inger har variert og bred bakgrunn fra advokatvirksomhet og fra offentlig sektor – både på statlig og kommunalt plan. Hun har erfaring innenfor en rekke fagområder, herunder … [+]

Ledig kontorplass

Ledig kontorplass for advokat. For mer informasjon, se «karriere».

Kontoret er åpent

Vi har åpnet kontoret, men av hensyn til våre klienter og ansatte ønsker vi at oppmøte på vårt kontor skal avtales på forhånd. Dersom du har behov for juridisk bistand eller for å snakke med oss, ber vi om at … [+]

Kontoret er stengt inntil videre

I Advokatfellesskapet Centrum AS tar vi utbredelsen av koronaviruset og helsemyndighetens anbefalinger på største alvor. Vi må alle bidra til at smitte ikke spres, og være med på denne nasjonale dugnaden.   Vårt kontor er inntil videre stengt, men alle … [+]

Ny sekretær i Advokatfellesskapet Centrum

Den 1.oktober 2019 ble Tora-Adine Andersen ansatt som ny advokatsekretær ved Advokatfellesskapet Centrum. Tora-Adine er også student ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Tromsø. Vi i Advokatfellesskapet Centrum er veldig glade for at Tora-Adine har valgt å jobbe her … [+]

Personskade – pasientskade – psykiske skader

Høyesterett avsa i oktober 2018 enstemmig dom (HR-2018-2080-A), som innebærer et nytt syn på psykiske skader enn det som tidligere har vært tilfellet. Denne saken gjelder rett til erstatning for økonomisk tap etter psykisk skade en mor ble påført da … [+]

Ny sak om samme krav – HR-2018-1130-A

Høyesterett avsa i juni 2018 kjennelse angående hva som regnes som samme krav i en ny rettsprosess. En kunde hos et rørleggerfirma hadde i forliksrådet fått en fraværsdom mot seg, hvor han var dømt til å betale to ubetalte faktura … [+]

Ledig kontorplass

Ledig kontorplass for advokat. For mer informasjon, se «karriere».

Kjøp av fast eiendom – grensen for «vesentlig ringare stand» etter Avhendingslovas § 3-9

I dom av 31/5-17 (HR-2017-1073-A) vurderte Høyesterett spørsmålet om det skal gjøres fradrag for standardheving ved vurderingen av om en eiendom er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. Ved eiendom solgt med forbehold om at … [+]

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no