Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Inger Klo

Advokat

Tlf: 951 63 436
E-post: inger.klo@afc.no

FAGOMRÅDER

  • Arv og familierett
    Arv, herunder testament, fremtidsfullmakt, arvetvister, generasjonsskifte, dødsbooppgjør mv.
    Ekteskap, herunder opprettelse av ektepakter, skifteoppgjør mv.
    Samboere, herunder opprettelse av samboeravtale, oppløsning av samboerforhold, økonomisk oppgjør mv.
  • Arbeidsrett
  • Forvaltningsrett

ARBEIDSERFARING

2021-
Advokatfellesskapet Centrum AS, advokat

2017-2020
Formell skatteoppkrever hos Kemneren i Tromsø

2015-2016
Konst enhetsleder for Tromsø kommune byggforvaltningen/fagrent

2005-2015
Juridisk rådgiver/teamleder for Tromsø kommune, byggesak, eiendom og eierskapsteam

2004
Advokat Hooas & Amundsen, advokatfullmektig/advokat

2002-2003
Advokat Hauso, advokatfullmektig

2000-2002
Førstekonsulent hos Fiskeridirektoratet

2000
If skadeforsikring

UTDANNING

2000
Cand.jur

2018
Studiepoeng Master of Public Administration ved UiT

SPRÅK

Engelsk

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no