Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Helen Jenssen

Advokat

Tlf: 481 96 143
E-post: helen.jenssen@afc.no

Helen Jenssen er fast bistandsadvokat for Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

FAGOMRÅDER

 • Barnevernrett

 • Foreldretvister

 • Psykisk Helsevern

 • Arverett

  Arv, herunder testament, arvetvister, generasjonsskifte, dødsbooppgjør mv.

 • Familierett

  Ekteskap, herunder opprettelse av ektepakter, skifteoppgjør mv.
  Samboere, herunder opprettelse av samboeravtale, oppløsning av samboerforhold, økonomisk oppgjør mv. 

ARBEIDSERFARING

2019-
Advokat Helen Jenssen AS, advokat

2000 –2019
Advokatfullmektig, senere advokat hos Advokatfirmaet Bakke AS

1999-2000
Prosjektleder i Skattedirektoratet

1990-1999
Saksbehandler/avdelingssjef hos Skatt Nord

1974-1984
Omsorgsarbeider/hjelpepleier/Store Norske Spitsbergen Kulkompani

UTDANNING

1999
Universitetet i Tromsø, Cand.jur.

1982
Hjelpepleier

SPRÅK

Engelsk

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no