Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Helen Jenssen

Advokat

Tlf: 481 96 143
E-post: helen.jenssen@afc.no

Fast bistandsadvokat for Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

FAGOMRÅDER

  • Arv og familierett
    Arv, herunder testament, arvetvister, generasjonsskifte, dødsbooppgjør mv.
    Ekteskap, herunder opprettelse av ektepakter, skifteoppgjør mv.
    Samboere, herunder opprettelse av samboeravtale, oppløsning av samboerforhold, økonomisk oppgjør mv. 

ARBEIDSERFARING

2019-
Advokat Helen Jenssen AS, advokat

2000 –2019
Advokatfullmektig, senere advokat hos Advokatfirmaet Bakke AS

1990-2000
Saksbehandler/avdelingssjef hos Skatt Nord

1974-1984
Omsorgsarbeider/hjelpepleier/Store Norske Spitsbergen Kulkompani

UTDANNING

1999
Universitetet i Tromsø, Cand.jur.

1982
Hjelpepleier

SPRÅK

Engelsk

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no