Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Fotballagent

Andreas Larsen er Nord-Norges eneste lisensierte FIFA-agent. Agentvirksomheten forvaltes gjennom Advokatfirmaet Andreas Larsen AS.

En karriere som profesjonell fotballspiller varer i gjennomsnitt om lag 15 år. Innenfor denne perioden er det vanlig at en fotballspiller skifter klubb 3-4 ganger i løpet av sin karriere. Primærvirksomheten for fotballagenter innebærer derfor nettopp bistand til fotballspillere ved skifte av klubb eller forlengelse av kontrakt med egen klubb. Dette omfatter også markedsføring ovenfor potensielt nye klubber. I den anledning har vårt firma siden oppstarten av agentvirksomheten fått et stadig større kontaktnett som blir benyttet aktivt ved markedsføring ovenfor nye klubber.

Utover dette tilbyr vi også bistand i form av karriererådgivning, økonomisk og juridisk rådgivning, samt ved forhandlinger om personlige sponsoravtaler. For svært mange fotballspillere vil disse tingene være en naturlig del av deres hverdag. Like fullt er det en realitet at forvaltningen av disse oppgavene i mange tilfeller kan ta opp svært mye tid og ressurser. Vi sørger derfor for at enhver spiller som er tilknyttet vårt firma utelukkende kan fokusere på sine sportslige forpliktelser, mens vi vil bistå på det administrative plan.

For klubber tilbyr vi en rekke ulike tjenester alt fra bistand og rådgivning ved spilleroverganger til forhandlinger om treningskamper for norske lag mot attraktiv utenlandsk motstand. Vi bistår også ved kontaktformidling og forhandlinger om sponsor- og markedsavtaler. For spesielt norske klubber vil det kunne ligge et betydelig inntektspotensial gjennom å anvende profesjonell bistand på disse områdene. Vårt firma ønsker å gjøre sitt ytterste for at nettopp din klubb får det resultatet som forventes.

Ta gjerne kontakt med FIFA-agent Andreas Larsen for nærmere informasjon eller en uforpliktende samtale.

Andreas Larsen

Advokat

Tlf 976 51 201
andreas.larsen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no