Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Fiskerirett

Oppdrag innenfor fiskerirett innebærer ofte juridisk bistand på tvers av fagområder. Forvaltningsrett, selskapsrett, avtalerett og strafferett er de fagområder vi har erfaring med i fiskerisaker. Vi bistår våre fiskerikunder i klagesaker, straffesaker, tvister av ulike slag, herunder tvister mellom aksjonærene der det tas spesielle hensyn til eiersammensetning. Vi representerer også utenlandske klienter i fiskerisaker som har tilknytning til Norge.

Vi har utført oppdrag for fiskebåtrederier og ulike organisasjoner i fiskerinæringen innenfor et vidt spekter av saker på dette området der spesielt forvaltningsrett og næringslivsjuss møtes, og hvor også strafferettslige problemstillinger kan oppstå. Som så mange andre rettsområder i vår tid, har fiskeriretten dessuten berøringspunkter både med EU/EØS-retten og folkerettslige regler.

Andreas Larsen

Advokat

Tlf 976 51 201
andreas.larsen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no