Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

FAGOMRÅDER

Nedenfor følger en oversikt over noen av de rettsområdene vi jobber med.

OM OSS

Advokatfellesskapet ble etablert i 1993. Vi er i dag to advokater, en advokatfullmektig og en sekretær.

Vi yter bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på fast eiendom, arv- og familierett, erstatningsrett og forsikringsrett. Våre klienter er både privatpersoner, bedrifter og kommuner i hele Nord-Norge.

Vi legger vekt på kundeservice og tilgjengelighet, tilpasset kundenes individuelle behov.

Vårt kontor er i Grønnegata 32, Tromsø. Bygningen har heis, og det er kort avstand til parkeringstunnell og bussholdeplasser.

Besøk oss eller kontakt oss på
telefon 77 60 82 00.

ADVOKATFELLESSKAPET

Eli Øverås

Advokat

Tlf 934 80 803 eli.overas@afc.no

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Anders Berthinussen

Advokatfullmektig

Tlf 934 80 829
anders.berthinussen@afc.no

Ingvild Hegstad

Sekretær

Tlf 926 71 391
ingvild.hegstad@afc.no

NYHETER

Ny sak om samme krav – HR-2018-1130-A

Høyesterett avsa i juni 2018 kjennelse angående hva som regnes som samme krav i en ny rettsprosess. En kunde hos et rørleggerfirma hadde i forliksrådet fått en fraværsdom mot seg, hvor han var dømt til å betale to ubetalte faktura … [+]

Ledig kontorplass

Ledig kontorplass for advokat. For mer informasjon, se «karriere».

Kjøp av fast eiendom – grensen for «vesentlig ringare stand» etter Avhendingslovas § 3-9

I dom av 31/5-17 (HR-2017-1073-A) vurderte Høyesterett spørsmålet om det skal gjøres fradrag for standardheving ved vurderingen av om en eiendom er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. Ved eiendom solgt med forbehold om at … [+]

Pasientskadeerstatning – informasjon om risiko for fremtidig sykdom

Høyesterett avsa 30/3-17 (HR-2017-687-A) en enstemmig dom angående helsevesenets informasjonsplikt i forhold til risiko for fremtidig sykdom. En pasient var henvist til hjertespesialist etter smerter  i brystregion og arm. Spesialisten konkluderte med at det dreide seg om muskelsmerter, ikke hjerte- … [+]

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no