Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

OM OSS

Advokatfellesskapet ble etablert i 1993. Vi er i dag tre advokater, en advokatfullmektig og en sekretær.

Vi yter bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på fast eiendom, arv- og familierett, erstatningsrett og forsikringsrett. Våre klienter er både privatpersoner, bedrifter og kommuner i hele Nord-Norge.

Vi legger vekt på kundeservice og tilgjengelighet, tilpasset kundenes individuelle behov.

Vårt kontor er i Grønnegata 32, Tromsø. Bygningen har heis, og det er kort avstand til parkeringstunnell og bussholdeplasser.

Besøk oss eller kontakt oss på
telefon 77 60 82 00.

ADVOKATFELLESSKAPET

Andreas Larsen

Advokat

Tlf 976 51 201
andreas.larsen@afc.no

Eli Øverås

Advokat

Tlf 934 80 803 eli.overas@afc.no

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Anders Berthinussen

Advokatfullmektig

Tlf 934 80 829
anders.berthinussen@afc.no

Ingvild Hegstad

Sekretær

Tlf 926 71 391
ingvild.hegstad@afc.no

NYHETER

Kjøp av fast eiendom – grensen for «vesentlig ringare stand» etter Avhendingslovas § 3-9

I dom av 31/5-17 (HR-2017-1073-A) vurderte Høyesterett spørsmålet om det skal gjøres fradrag for standardheving ved vurderingen av om en eiendom er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. Ved eiendom solgt med forbehold om at … [+]

Pasientskadeerstatning – informasjon om risiko for fremtidig sykdom

Høyesterett avsa 30/3-17 (HR-2017-687-A) en enstemmig dom angående helsevesenets informasjonsplikt i forhold til risiko for fremtidig sykdom. En pasient var henvist til hjertespesialist etter smerter  i brystregion og arm. Spesialisten konkluderte med at det dreide seg om muskelsmerter, ikke hjerte- … [+]

Forsikring før og etter skade

Våre advokater Marianne Bech og Eli Øverås holder i regi av Huseiernes Landsforbund Troms kurset Forsikring før og etter skade. Kurset gir en oversikt over de sentrale temaer huseiere bør kjenne til innen forsikring.   Kurset finner sted tirsdag 6.juni, … [+]

Rekkevidden av «som den er»-forbehold etter Avhendingslova

En nyere dom fra Høyesterett presiserer grensene for «som den er»-forbehold etter Avhendingslova § 3-9. Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av en leilighet hvor det oppsto en større fukt-/vannskade i perioden mellom kjøpers besiktigelse og overtakelsen av leiligheten.  … [+]

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no